like this BLOG ?

Saturday, July 7, 2012

:')
alangkah indahnya bahtera dan perkahwinan jika dikemudi oleh seorang pemuda acuan AL-QURAN ,
seorang pemuda yang berusaha untuk mencontohi kehidupan RASULULLAH SAW ,

seorang pemuda yang bakal menjadi imam kepada ma'mumnya .

No comments: